Ekonomistyrning & redovisning

Ekonomistyrning är att utföra åtgärder inom en verksamhet för att uppnå ekonomiska mål. Det handlar om att försöka styra personalens beteende så att deras mål och företagets mål kan samverka. Det finns många olika lösningar som inkluderar mätningar, kontroller och undersökningar av intäkter och kostnader, planering inför förväntade händelser, kalkyler, budgetering och åtgärder mot oväntade händelser, till exempel vid budgetuppföljning.

Ekonomikonsulttjänster

Extern hjälp med ekonomistyrning

För att nå god lönsamhet krävs att mål sätts upp tillsammans med en medföljande strategi. Att som företag lägga upp sin strategi kan vara svårt. Där kommer jag in i bilden som ekonomisk rådgivare. Enbart rådgivning är inte alltid tillräckligt för att ett företag ska nå sina ekonomiska mål och är ekonomistyrning en utmärkt komplettering. Jag hjälper dig och ditt företag mot beslutade ekonomiska mål.

Redovisning

Jag kan hjälpa er med allt som rör företagets administration som löpande bokföring, skattedeklarationer, bokslut och årsredovisning med mera.

Just nu har vi inte möjlighet att åta oss fler uppdrag men kontakta gärna vår hyresgäst LR Revison

Vid frågor, kontakta mig

Berit Jansson

Ekonomikonsult

+46 70 241 56 66
  

hallensbuss.se | hallens.se

Hallens Gruppen AB, Lunnargatan 14, 593 62 Västervik • 0490-83 000

Bli en del av vår gemenskap – boka direkt eller ring 0490-83 000!

HALLENS I SOCIALA MEDIER

HALLENS NYHETSBREV

BLÄDDRA I VÅRT MAGASIN